Luxembourg

Basketball Academy

In Welke Sport Wordt Doping Het Meest Gebruikt?

In Welke Sport Wordt Doping Het Meest Gebruikt
4 april 2017 N i e u w bericht, meer informatie in zesde alinea MONTRÉAL (ANP) – Nederland neemt in het jaarlijkse verslag van het mondiale antidopingbureau WADA de 38e positie in als het gaat om het aantal dopinggevallen. Rusland voert die lijst aan, vóór Italië, India, Frankrijk en België.

 • Bodybuilding is de sport waarin de meeste dopingovertredingen zijn begaan, gevolgd door atletiek, gewichtheffen en wielrennen;
 • Het betreft wel de cijfers over het jaar 2015;
 • Het agentschap kan een sporter in veel gevallen pas tot dopingzondaar aanmerken na een lange procedure, waardoor een volledig plaatje over een heel jaar lang op zich laat wachten;

Nederland staat in de lijst van 2015 geregistreerd met twaalf dopinggevallen, koploper Rusland met 176. Italië staat tweede met 129 overtredingen, India is de nummer drie met 84. België staat opvallend hoog op plaats vijf met 67 overtredingen. Verdeeld over 122 landen en 85 sporttakken stelde WADA in totaal 1929 overtredingen vast.

Dat waren er beduidend meer dan in 2014 (1693). Er waren wel 7,1 procent meer controles. Bodybuilding vormt de hoofdmoot met 270 dopingovertredingen wereldwijd, atletiek kwam tot 242 overtredingen en wielrennen tot 200.

Die cijfers behoeven nuancering, zegt directeur Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. ,,Atletiek en wielrennen zijn de sporten met de meeste en grondigste dopingcontroles, dus is het ook logisch dat daar meer dopinggevallen zijn. Bodybuilders steken er echt bovenuit, omdat in die sport juist veel minder wordt gecontroleerd.

 1. ” De cijfers tonen dat ook aan;
 2. In atletiek waren er 32;
 3. 000 controles;
 4. De 242 positief bevonden atleten vormen 0,8 procent;
 5. Van de ongeveer 1900 gecontroleerde bodybuilders waren er dus 270 positief, bijna 14 procent;

Volgens Ram is er nog veel werk te doen in de strijd tegen doping. ,,WADA heeft nu statistieken van drie opeenvolgende jaren en het algemene beeld is toch stabiel. Het aantal controles en het aantal betrapte sporters zijn ongeveer gelijk gebleven. Alle inspanningen van de antidopinginstanties hebben nog niet tot een duidelijke afname van dopinggebruik geleid.

Wat staat er op de doping lijst?

Wat voor doping gebruiken wielrenners?

Doping niet alleen voor de pro’s –

  Uit een Brits onderzoek van 2017 bleek dat niet alleen de pro’s doping gebruik(t)en. Maar liefst 20 procent (!) van de amateurrenners geeft in een anoniem onderzoek toe zich schuldig te maken aan dopinggebruik. Het gaat dan vooral om stimulerende stoffen (zoals amfetaminen en cocaïne), steroïden (testosteron), EPO en corticosteroïden (ontstekingsremmers).

  Is koffie doping?

  De jacht op valsspelers: zó werkt het dopingsysteem | Sportexplainer

  Per 1 januari 2004 – Cafeïne – Cafeïne stond tot 2004 op de dopinglijst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dronken sporters meerdere stevige bakken koffie of blikjes energy drink? Dan konden ze in sommige gevallen bij een wedstrijd boven de grenswaarde van 12 μg/ml uitkomen, en dus positief testen.

  • In 2004 verscheen de eerste dopinglijst van WADA;
  • Cafeïne stond hier niet meer op;
  • De reden hiervoor is vermoedelijk dat het gebruik van cafeïne wereldwijd sociaal geaccepteerd is;
  • Daarnaast was het lastig om te weten hoeveel je er precies van binnenkreeg;
  See also:  Wie Heeft De Meeste Trofeeën In Voetbal?

  Cafeïne komt namelijk voor in allerlei alledaagse producten, zoals koffie, thee, cola en zelfs chocola. Was je dus een chocoholic? Dan kon je ongemerkt toch een grote hoeveelheid cafeïne binnenkrijgen. Sindsdien monitort WADA het gebruik van de stof nog wel.

  Welke doping heb je?

  Anabole steroïden [ bewerken | brontekst bewerken ] – Anabole steroïden zijn de meest gebruikte middelen ter bevordering van de sportieve prestaties. De belangrijkste anabole steroïden zijn de synthetisch (kunstmatig) gemaakte stoffen nandrolon , metandïenon , clenbuterol en stanozolol , maar ook het lichaamseigen testosteron.

  1. De synthetische anabolica lijken chemisch meestal sterk op testosteron;
  2. Door kleine chemische aanpassingen van het testosteron molecuul creëert men stoffen met een grotere anabole (prestatieverbeterende) werking, en tegelijkertijd probeert men de (nadelige) androgene effecten te minimaliseren;

  Afhankelijk van het specifieke middel en de toedieningweg zijn anabole steroïden enige uren tot maanden in het lichaam aanwezig en aantoonbaar bij een dopingcontrole. In toenemende mate populair zijn testosteronpleisters. Deze dienen het lichaam in een continue stroom een laag gedoseerde hoeveelheid testosteron toe.

  • Testosteron uit pleisters is bij een dopingcontrole moeilijker aantoonbaar dan testosteron uit injecties of capsules;
  • Een middel dat volledig voor dopingdoeleinden werd ontwikkeld is tetrahydrogestrinon (THG);

  THG wordt verkregen door chemische aanpassing van gestrinon (geneesmiddel bij endometriose ). THG staat is een sterk werkzaam anabool. Op basis van onderzoek door Amerikaanse overheidsorganen vermoedt men dat topsporters jarenlang THG hebben gebruikt, zonder dat dit bij dopingcontroles werd ontdekt.

  Inmiddels zijn technieken beschikbaar waarmee men THG wel kan aantonen. Het gebruik van anabole steroïden gaat gepaard met bijwerkingen: vermannelijking bij vrouwen (overmatige lichaamsbeharing, kaalheid, lage stem, vergroting van de clitoris ) en borstvorming bij mannen.

  Acne , variërend van mild tot zeer uitgebreid, komt regelmatig voor. Doordat veel van deze middelen op de zwarte markt worden verhandeld, kunnen deze middelen verontreinigingen bevatten met aanvullende gezondheidsrisico’s. “Bedrijven” die dit soort middelen illegaal produceren zonder licentie worden “underground labs” genoemd.

  Wat voor soorten doping zijn er?

  Hoe kan je doping voorkomen?

  Preventie en voorlichting – Naast het uitvoeren van het Nationaal Controle Programma, bestaande uit jaarlijks ongeveer 2400 dopingcontroles, bestaat het antidopingprogramma in Nederland ook uit een preventieve kant. Voorlichting van sporters en begeleiders is een belangrijk preventiemiddel, dat gericht is op bewustwording en gedragsverandering.

  1. Het helpt bij het voorkomen van overtredingen;
  2. Daarnaast is het noodzakelijk dat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten uit de World Anti-Doping Code (WAD Code);
  3. Sportbonden zijn verantwoordelijk voor een goede voorlichting van hun sporters en begeleiders;

  De Dopingautoriteit organiseert hiervoor voorlichtingsbijeenkomsten en heeft voor verschillende doelgroepen voorlichtingsmaterialen en -tools ontwikkeld. Zo zijn er   diverse E-learnings   voor sporters en coaches beschikbaar om je kennis over anti-doping te testen.

  Daarnaast is de Dopingwaaier App onmisbaar. Met deze gratis app kun je direct alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van doping, maar je kunt ook voedingssupplementen checken.

  See also:  Hoe Word Ik Beter In Voetbal?

  Een belangrijk aspect van de voorlichtingsbijeenkomsten is het leren voorkomen van onbewuste dopingovertredingen. Zo worden sporters en begeleiders er bijvoorbeeld bewust van gemaakt dat zowel het gebruik van voedingssupplementen, als het gebruik van medicijnen en drugs kan leiden tot een positieve dopingtest.

  Waarom geen doping in de sport?

  Doping beschadigt het imago van de sport. Verboden stoffen kunnen gevaarlijke bijwerkingen hebben: Ze brengen onherstelbare schade toe aan de gezondheid van de sporter. Sommige dopingproducten zijn verboden drugs: ze zijn dus bij wet verboden. Ze kunnen verslavend zijn.

  Hoeveel mensen in Nederland gebruiken anabolen?

  Samenvatting –

  • In Nederland gebruiken naar schatting 20. 000 mensen anabole androgene steroïden (AAS).
  • Het gebruik van AAS doet zich met name voor bij regelmatige bezoekers van sportscholen en fitnesscentra.
  • AAS zijn meestal synthetische afgeleiden van testosteron met zowel een anabole als androgene werking.
  • AAS kunnen veel bijwerkingen geven, zoals leverschade bij oraal gebruik of infecties bij intramusculair gebruik, die deels verklaard kunnen worden door de androgene werking en deels veroorzaakt worden door de wijze van gebruik.
  • Veel van deze bijwerkingen zijn alleen in casuïstische mededelingen gerapporteerd en niet systematisch onderzocht.

  Zodra bekend wordt dat een topsporter doping heeft gebruikt, wordt dit breed uitgemeten in de media. Echter, het gebruik van stimulerende middelen door topsporters vormt slechts het topje van de ijsberg van het dopinggebruik in Nederland. De grootste groep van dopinggebruikers bevindt zich waarschijnlijk onder de regelmatige bezoekers van sportscholen en fitnesscentra.

  In april 2008 heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad verzocht een onderzoek in te stellen naar de schadelijke effecten van het gebruik van doping op de gezondheid bij amateursporters. Uit rapportages bleek namelijk dat het gebruik van doping in de Nederlandse amateursport waarschijnlijk toeneemt.

  Volgens landelijk onderzoek van TNO in 2009 naar de prevalentie van dopinggebruik onder volwassen bezoekers van fitnesscentra, zouden naar schatting 20. 000 mensen gebruik maken van anabole androgene steroïden (AAS). 1 Ondanks dat er in deze studie rekening mee werd gehouden dat respondenten het gebruik van AAS verzwijgen of bagatelliseren, kan deze schatting nog aan de lage kant zijn.

  Het advies van de Gezondheidsraad is onlangs uitgebracht. 2 De schadelijke effecten van AAS-gebruik zijn weinig systematisch onderzocht. Dit wordt grotendeels verklaard door de omstandigheden waarin het gebruik plaatsvindt.

  De middelen worden betrokken uit het illegale circuit en vervolgens onder niet-gecontroleerde omstandigheden gebruikt, in sterk wisselende doseringen. Bovendien worden ze vaak in wisselende combinaties met andere verboden middelen gebruikt; niet zelden betreft het middelen die niet bedoeld zijn voor humaan gebruik.

  De exacte samenstelling en dosering van illegale middelen staan niet altijd vast; eerder onderzoek toonde aan dat 50-60% van de producten niet bevat wat op de verpakking staat vermeld. 3 Al deze factoren hebben geleid tot een gebrekkig inzicht in het dopinggebruik door amateursporters in Nederland.

  In dit artikel hebben we samengevat wat tot op heden bekend is over het misbruik van anabole androgene steroïden.

  See also:  Welke Sport Bij Artrose?

  Welke redenen hebben sporters om doping te gebruiken?

  Waarom gebruiken sporters doping? – Doping verandert een werkezel niet in een renpaard. Maar sporters kunnen dankzij doping wel harder trainen en sneller herstellen waardoor ze meer kunnen trainen. Zo pakken deze sporters een voorsprong op hun concurrenten die schoon sporten of minder geavanceerde doping tot hun beschikking hebben.

  De verleiding is groot, zeker als bijvoorbeeld bij wielrennen het merendeel van de sporters gebruikt. TVM-rijder Bart Voskamp vertelt in Andere Tijden Sport in 2014 over het dilemma waar hij als renner in de jaren negentig mee worstelt.

  Hij ziet het peloton wegrijden en gaat overstag om mee te kunnen blijven doen om de prijzen. Maar het gevoel dat hij zijn sport verloochent, knaagt. “Als ik de keuze had gemaakt om het niet te doen, dan moest ik mijn passie – wielrennen – loslaten. ” De hele aflevering zien? Kijk op NPO.

  nl. Voskamp staat hier zeker niet alleen in. Het Amerikaanse tijdschrift Sports Illustrated vraagt in 1997 een aantal vooraanstaande Olympische sporters of zij een prestatieverbeterend middel zouden nemen waarmee ze zouden winnen en niet gepakt konden worden.

  Ja, zegt 98 procent. Huiveringwekkend is echter dat op de vraag of ze hetzelfde middel nog steeds willen gebruiken als ze vijf jaar lang alle wedstrijden winnen, niet gepakt kunnen worden, maar wel zullen sterven, nog steeds meer dan de helft van de sporters antwoordt met ja.

  Wat zijn de straffen voor doping?

  Sancties – Bij een eerste dopingovertreding krijg je een sanctie opgelegd die kan variëren van een waarschuwing tot vier jaar schorsing. Dit is afhankelijk van meerdere factoren waaronder de stof waarop je positief testte en de mate van schuld die je hebt.

  1. Herhaalde overtredingen van het dopingreglement kunnen levenslange uitsluiting tot gevolg hebben;
  2. Als sporter heb je in uitzonderlijke omstandigheden wel bepaalde mogelijkheden om sancties naar beneden bijgesteld te krijgen;

  In de periode dat je bent geschorst, mag je niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen of activiteiten van de sportbond. Je mag ook geen training meer geven. Indien je een dopingovertreding binnen wedstrijdverband hebt begaan, dan zullen er ongeacht de mate van schuld bepaalde sancties worden opgelegd.

  1. Zo worden je resultaten uit het klassement geschrapt en moet je eventueel behaalde medailles, punten of prijzengeld inleveren;
  2. Deze sancties worden door alle andere sportbonden overgenomen;
  3. Je mag dus ook niet uitkomen voor een andere sportbond;

  Bij teamsporten: als blijkt dat binnen je team meer dan twee sporters een dopingovertreding hebben begaan, dan is het mogelijk dat je hele team wordt gediskwalificeerd. Titel IX van het Nationaal Dopingreglement.

  Waarom is het verboden om doping te gebruiken?

  Doping beschadigt het imago van de sport. Verboden stoffen kunnen gevaarlijke bijwerkingen hebben: Ze brengen onherstelbare schade toe aan de gezondheid van de sporter. Sommige dopingproducten zijn verboden drugs: ze zijn dus bij wet verboden. Ze kunnen verslavend zijn.