Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Vaak Mag Je Wisselen Bij Voetbal 2021?

Hoe Vaak Mag Je Wisselen Bij Voetbal 2021
Betaald voetbal (inclusief interlands en Europees voetbal) – Voor de 5 wissels geldt dat er maximaal 3 wisselmomenten per wedstrijd zijn. Daarnaast is er tijdens de rust een extra wisselmoment. In een reguliere wedstrijd kan er dus 4 keer gewisseld worden.

Waarom mag je 5 keer wisselen?

Nieuwe spelregels | Seizoen 20/21 | FAQ

Eerder sprak wereldvoetbalbond FIFA zich al uit voor vijf wissels per wedstrijd. Coaches kregen na het uitbreken van het coronavirus de mogelijkheid niet drie maar vijf spelers te wisselen. Op die manier konden spelers ontlast worden met het oog op een overvolle speelkalender.

Hoeveel wissels toegestaan?

Tijdens de wedstrijd mag elk team maximaal vijf spelers wisselen; Voor die vijf wissels mogen tijdens de wedstrijd drie wisselmomenten worden gebruikt. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt; Naast die drie wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld.

Hoeveel wissels bij voetbal EK 2022?

Jeugdvoetbal – De regels omtrent het wisselen van spelers tijdens de reguliere competitie in categorie A  (BVO en Divisie t/m Hoofdklasse) zijn als volgt:

  • O23, O21, O19 en O18: 5 wisselspelers.
  • O17, O16 en O15 en MO17 (divisie): 7 wisselbewegingen. Dit betekent dat in totaal zeven keer een speler gewisseld mag worden. Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar bijvoorbeeld ook vijf keer een nieuwe speler en twee keer een reeds gewisselde speler opnieuw inbrengen.
  • O14 en O13: 7 wisselspelers + doorwisselen.

Voor de O23 t/m O15 geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om het maximumaantal wissels toe te passen. Naast het genoemde aantal wisselmomenten mag ook in de rust worden gewisseld, zonder dat dit ten koste gaat van de wisselmomenten. De regels omtrent het wisselen van spelers tijdens de reguliere competitie in categorie B  zijn als volgt:

  • O19 t/m O14 junioren, eerste klasse en lager: 7 wisselspelers + doorwisselen
  • O13 pupillen, eerste klasse en lager: 7 wisselspelers + doorwisselen
  • Meiden junioren, alle klassen: 7 wisselspelers + doorwisselen
See also:  Wat Is Techniek Voetbal?
Categorie Klassen Aantal wisselspelers Aantal wisselmomenten
Categorie A: junioren O23, O21, O19 en O18 5 wisselspelers 3 (excl. de rust)
  O17, O16 en O15 7 wisselbewegingen 3 (excl. de rust)
  O14 7 wisselspelers + doorwisselen Onbeperkt
Categorie B: junioren Eerste t/m vijfde klasse 7 wisselspelers + doorwisselen Onbeperkt
Categorie A: pupillen   O13 7 wisselspelers + doorwisselen Onbeperkt
Categorie B: pupillen O13, 1e klasse en lager 7 wisselspelers + doorwisselen Onbeperkt
Categorie B: meiden junioren alle klassen 7 wisselspelers + doorwisselen Onbeperkt
Categorie B: meiden pupillen alle klassen 7 wisselspelers + doorwisselen Onbeperkt

.

Hoeveel extra tijd per wissel?

Voor een blessure tel je één minuut extra bij, voor een wissel een halve. Bij langzame uittrappen van een keeper kun je hem er op wijzen om wat sneller te doen. Doet hij het een tweede keer, dan kun je wel overgaan op het geven van een gele kaart.

Hoe vaak mag je wisselen bij voetbal 2020 Eredivisie?

Vanwege de lange periode dat voetballers niet hebben kunnen spelen, is de regelgeving voor het aantal wisselspelers dat is toegestaan in de bekercompetitie voor een aantal categorieën aangepast voor het seizoen 2020/’21. De regels omtrent het wisselen van spelers zijn als volgt: Standaardvoetbal (amateurvoetbal): 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten) Vrouwenvoetbal Eredivisie t/m 3 klasse: 5 wisselspelers in plaats van 3 wisselspelers (3 wisselmomenten) Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt geldt dat er per wedstrijd ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen.

Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Jongens Onder 14 t/m Onder 16 divisies en Hoofdklassen: 7 wisselspelers in plaats van 5 wisselspelers (7 wisselmomenten) Het is teams toegestaan om maximaal zeven wisselspelers op de bank te plaatsen.

See also:  Wie Schnell Verändert Sich Der Körper Nach Sport?

Er zijn voor de teams 7 wisselbewegingen toegestaan waarbij een eerder gewisselde speler ook terug mag keren in de wedstrijd. Dit betekent dat in totaal zeven keer een speler gewisseld mag worden. Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar bijvoorbeeld ook vijf keer een nieuwe speler en twee keer een eerder gewisselde speler.