Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Lang Mag Een Keeper De Bal Vasthouden?

Hoe Lang Mag Een Keeper De Bal Vasthouden
De keeper is een belangrijke speler in het team. Als de andere 10 spelers niet in staat zijn om de tegenstander van scoren af te houden, dan is daar de keeper. De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de keepers; niet alleen de spelregels, maar ook de kleding en de schoenen.

 • Het belangrijkste van de keeper is en blijft nog altijd: de bal uit die goal houden! – De keeper moet een ander kleur tenue aan dan zijn medespelers, zodat duidelijk is dat hij de keeper is;
 • Voor de keeper gelden namelijk bepaalde specifieke spelregels;

– Zo mag de keeper als enige van zijn ploeg de bal in zijn handen pakken, maar… dit mag alleen binnen het 16-meter gebied. – Bij een terugspeelbal van de voet van een medespeler mag de keeper de bal niet in zijn handen pakken. – Bij een terugspeelbal van een ingooi mag de keeper de bal niet in zijn handen pakken.

– Bij een terugspeelbal van het hoofd van een medespeler mag de keeper de bal wél in zijn handen pakken. – De keeper heeft een beschermende status binnen het 5-meter gebied. Wanneer hij/zij gehinderd wordt bij het pakken van de bal krijgt de keeper de vrije trap mee.

– Wanneer de keeper de bal langer dan 6 seconden in zijn/haar handen heeft, dan krijgt de tegenpartij een vrijetrap op de plek waar dit gebeurde. – Bij een achterbal moet de uittrap binnen het 5 metergebied genomen worden. Dit mag een veldspeler ook doen.

Hoe lang mag keeper de bal vast houden?

De exacte regel is om max. 6 seconden de bal vast te houden. Maar dat moet je met een korreltje zout nemen, het gaat er meer om in welke fase van de wedstrijd het is en of de keeper het meerdere keren doet. Als er voor de scheids voldoende aanleiding is fluit hij dan.

Hoeveel stappen mag de keeper?

Waar een goalie volgens de oude regels binnen een redelijk tijdsbestek maximaal vier stappen mocht doen met de bal, moet hij het speeltuig volgens de nieuwe regels binnen zes seconden in het spel brengen.

Hoeveel vingers op de bal?

Het vasthouden van de bal – Om de bowlingbal goed te sturen is het belangrijk dat je de bal goed vast hebt. In een bowlingbal zitten drie gaten. Twee ervan zitten relatief dicht bij elkaar, daaronder zit nog één gat. In het onderste enkele gat gaat je duim.

Wat gebeurt er als een keeper een terugspeelbal pakt?

‘Een keeper mag de bal die door een medespeler wordt teruggespeeld niet met de hand aanraken, dus ook niet vastpakken. Doet hij dat wel, dan krijgt de aanvallende partij een indirecte vrije trap. Daar krijgt de doelman nooit een kaart voor.

See also:  Wie Heeft Sport Bedacht?

Wie is de beste keeper aller tijden?

Lev Yashin – De beste keeper ter wereld is, en was zonder twijfel de rus Lev Yashin. De keeper had reflexen als geen ander, maar was daarnaast ook ontzettend lenig en had een afschrikwekkend postuur, dat voor tegenstanders al snel intimiderend overkwam.

Rond het jaar 1960 beleefde hij zijn hoogtepunt, waarbij hij Europees kampioen werd, maar ook werd gekroond tot Europees voetballer van het jaar. Deze penalty-killer was in zijn leven verantwoordelijk voor het stoppen van maar liefst 150 penalty’s.

Geen keeper zal deze legende vergeten. © 2022 — goalkeeperstore. nl — development by Harris Software.

Kan een keeper een goal maken?

Kan een keeper een doelpunt scoren door de bal rechtstreeks vanuit zijn/haar strafschopgebied in de tegenstander hun goal te gooien? Antwoord: Neen, de scheidsrechter kent dan een doelschop toe aan de tegenstander.

Wat is de taak van een keeper?

De taken van een doelman – Een taak van een doelman is vrij simpel, dat is ballen tegen houden. In andere woorden; de 0 houden! Maar om aan die taak te voldoen moet je eerst andere taken vervullen. Het begint met de coaching. Vanaf minuut 1 tot minuut 90+ blessuretijd moet een keeper duidelijk aanwezig zijn met de mond.

Hij moet een verdediging organiseren, neerzetten en wakker houden. Daarnaast is het belangrijk dat de keeper ook verder voorwaarts coacht, dus het middenveld. Ook is het belangrijk dat je duidelijk bent. Een keeper moet schreeuwen als hij uitkomt! Ten tweede zul je de gehele wedstrijd geconcentreerd moeten blijven.

Al krijg je de gehele wedstrijd geen bal op doel en staat het 12-0 in je voordeel, als die ene bal komt moet je er staan. Ten derde is daar de positionering van een keeper. De positie van de keeper is afhankelijk van de plaats van de bal. Een keeper moet bij elke meter die de bal verschuift een nieuwe positie innemen, want een aantal centimeter naar links of naar rechts, of naar voor of naar achter kan het verschil zijn tussen een doelpunt en geen doelpunt.

Positionering is zeker weten een kwaliteit die je grotendeels in je moet hebben. je kunt hierdoor ook kansen voorkomen, of van een moeilijke bal een makkelijke bal maken. Ten vierde is het belangrijk inzicht te hebben, dat je een wedstrijd kunt lezen.

See also:  Welke Sport Meeste Calorieën Verbranden?

Door een wedstrijd of een speler te lezen kun jij net eerder bij een bal zijn, in en zelfs buiten de zestien. Door een goede inschatting kan een keeper een voorzet onderscheppen die anders een doelpunt geweest zou zijn. Door een keuze op basis van inzicht kan een keeper een onmogelijke bal eruit halen.

Ten vijfde kan een keeper kansen voorkomen. Door ver mee te spelen voor de goal kan een keeper door het bestrijken van de 16 en een groot gedeelte buiten de 16 kansen voorkomen door het onderscheppen met handen of voeten van een pass.

Ook het onderscheppen van hoge ballen(de voorzet), waarbij positionering een zeer belangrijke rol speelt, kan een kans voorkomen en is een belangrijke kwaliteit. Ten zesde de balvastheid. Een balvaste keeper voorkomt corners en/of rebounds en dus vele kansen.

 1. Ook balvastheid is een kwaliteit;
 2. Daarnaast is ook traptechniek een vaardigheid die een keeper extra goed maakt;
 3. Een bal van de rond waarmee hij een aanval opzet, een drop kick of volley waarmee hij een spits vrij voor de keeper zit, zijn extra kwaliteiten;

het goed mee kunnen voetballen, brengt rust in de verdediging en zorgt voor balbezit. Misschien zijn hier nog niet alle taken beschreven maar grotendeels zal dit het zijn, en zeg nou eerlijk, het is niet niks!.

Kun je met een doeltrap buitenspel staan?

Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een hoekschop, doelschop of inworp.

Hoe doeltrap nemen?

De keeper zal de bal ook van de grond nar een medespeler moeten plaatsen. Dat kan een rollende of een stilliggende bal zijn. De keeper kan de bal spelen tijden het spel en als spelhervatting, zoals een doeltrap of vrije trap binnen de 16 meter. Trap van de grond tijdens het spel Het kan voorkomen, dat de keeper de bal aanneemt en een medespeler van dichtbij over de grond zal aanspelen.

Moet hij mensen aanspelen die ver weg staan of wordt hij gehinderd door tegenstanders, dan zal hij minder risicovolle technieken moeten gebruiken. De keeper zal dan moeten werpen of de bal uit de handen gaan trappen.

Trap van de grond als spelhervatting Bij ene doeltrap of vrije trap binnen het 16 meter gebied heeft de keeper de mogelijkheid om de bal kort of lang te spelen. Kort houdt doorgaans in, dat de bal over een kleine afstand wordt gespeeld. Eén van zijn medespelers kan dan het spel voortzetten of deze speelt de val terug op de keeper.

 1. Bij een ‘lange’ gespeelde bal is terugspelen op de keeper niet meer mogelijk;
 2. Overigens is het de plicht van de keeper om ZELF de doeltrap te nemen en dit niet aan andere over te laten;
 3. Het betekent een extrabelasting voor een medespeler, die bovendien zijn krachten beter kan gebruiken;
See also:  Wat Is B Categorie Bij Voetbal?

Bovendien wordt dan meestal ook de buitenspelval opgeheven en is er in het veld één afspeelmogelijkheid minder. Een doeltrap moet door de keeper dus opgeëist worden. De korte (doel)trap Er wordt meestal met de binnenkant van de voet over een korte afstand geschoten.

Het is de zuiverste en minst ‘gevaarlijke’ techniek. De lange (doel)trap Bij de lange doeltrap is onder andere het neerleggen van de bal er belangrijk. Zelfs de plaats waar de bal neergelegd moet worden is van belang.

Doe dit nooit aan de buitenkanten van het doelgebied, dus op de zogenaamde ‘hoek’. De ideale plek is ongeveer in het midden van het doelgebied. Mocht de keeper namelijk verkeerd uittrappen, dan kan hij zich sneller herstellen en ook vlugger een gunstige positie in het doel innemen. Techniek

 • Aanloop geschiedt rustig en meestal in een boog.
 • De lengte van de aanloop varieert van twee tot soms meer dan vijf meter.
 • Het standbeen wordt naast en iets achter de bal geplaatst.
 • Het schietbeen wordt gebogen in de knie naar achteren gebracht.
 • Het bovenlichaam helt iets achterover.
 • Het schietbeen komt explosief naar voren.
 • De wordt met de volle wreef, waarvan de punt iets naar buiten wijst, in het centrum geraakt.
 • De beweging word vloeiend afgerond.
 • De armen zorgen voor een contrabeweging ten opzichte van het onderlichaam, waardoor het lichaam in evenwicht blijft.

Veel voorkomende fouten

 • Verkeerd neerleggen van de bal.
 • Aanloop te recht (trappen in de grond) of met een te grote boog.
 • Het standbeen te ver van de bal geplaatst.
 • Uithaal te kort.
 • Been niet explosief naar voren.
 • Bal wordt niet goed geraakt; teveel aan de zijkanten en er ontstaat een onnodig effect.
 • Wreef niet goed gespannen.
 • Geen na beweging, maar een abrupte beëindiging van de actie.
 • Geen contrabeweging van de armen, waardoor verlies van het evenwicht ontstaat.

Opmerking:

 • Ook hier is een aantal factoren bepalend voor de balbaan en wel:
 • Plaatsing van het standbeen; naast de bal (=strak) en voor de bal (=boog).
 • Bovenlichaam achterover (=boog) of over de bal heen (=strak).