Luxembourg

Basketball Academy

Hoe Heet De Spelverdeler Bij Basketbal?

Hoe Heet De Spelverdeler Bij Basketbal
Speelveld Basketbal wordt gespeeld op een rechthoekig veld met aan beide kopse kanten een basket. De basketring hangt op 10 feet, ongeveer 3 meter. Een team kan punten scoren door de bal door de basketring te gooien. Ze worden beloond met 2 punten. Onder de basket is op het veld de bucket getekend. Dit is een gedeelte waar de aanvallende spelers zich slechts 3 seconden in mogen begeven.

 • Ook staat de vrijeworp-lijn in de bucket getekend;
 • Per vrije worp krijgt het team 1 punt;
 • Iets verder om de bucket staat de 3 punts-lijn;
 • Als een speler van achter de 3 punts-lijn de bal door de ring gooit krijgt het team 3 punten;

In de NBA ligt de 3 punts-lijn verder van de ring dan in Europa. Doel van het spel In een basketbalwedstrijd staan 5 spelers tegenover 5 andere spelers. Het doel is zoveel mogelijk punten scoren. Een speler kan zich voortbewegen met de bal door te dribbelen.

 1. Bij elke pas die de speler zet moet hij de bal stuiteren;
 2. Door een pass te geven kan hij een andere speler in stelling brengen;
 3. Het verdedigende team probeert de bal af te pakken door passes te onderscheppen, schoten te blokkeren of een rebound te pakken als de bal terugstuitert van de ring;

Als er gescoord wordt gaat het balbezit over naar het andere team. Punten scoren Als een speler de bal door de basketring gooit krijgt het team 2 punten. Wordt er gescoord van achter de 3 punts-lijn dan krijgt het team 3 punten. Ook kan een speler 1 punt scoren.

Dit kan met vrije worpen. Vrije worpen worden verkregen als een verdedigende speler een fout maakt op een speler die een doelpoging onderneemt. De aanvaller krijgt 3 vrije worpen als de fout wordt gemaakt buiten de 3 punts-lijn.

See also:  Wat Heb Je Nodig Voor Voetbal Training?

De aanvaller krijgt 2 vrije worpen als de fout wordt gemaakt binnen de 3 punts-lijn. Als een team 5 persoonlijke fouten heeft gemaakt in een kwart, krijgt de tegenpartij bij iedere volgende fout 2 vrije worpen. Als de eerste wordt gemist is de bal vrij, en kan de beste rebounder de bal oppakken.

 1. Er volgt dan ook geen tweede vrije worp;
 2. In de NBA geldt deze spelregel vanaf 7 fouten;
 3. Duur van een wedstrijd Een basketbalwedstrijd bestaat uit 4 kwarten;
 4. Na het tweede kwart wisselen de teams van kant en is er een kwartier pauze;

Een kwart duurt in de NBA 12 minuten. In Nederland duurt een kwart 10 minuten. Een aanvallend team krijgt 25 seconden de tijd om een schot te lossen. Raakt de bal de ring niet binnen 25 seconden gaat de bal naar de tegenpartij. Als de bal de ring raakt gaat de schotklok weer op 25 seconden.

 • Als het aanvallende team een aanvallende rebound maakt, mogen zij verder met hun aanval;
 • Zij hebben dan weer 25 seconden de tijd;
 • Opstelling Er staan drie soorten spelers in het team die ieder een eigen rol hebben bij het aanvallende spel en het verdedigende spel;

Center De center is vaak de langste speler op het veld en staat opgesteld dicht bij de basket. In aanvallend opzicht staat de center onder de basket bij de tegenpartij om rebounds te pakken en om te scoren. Als de tegenpartij de bal heeft moet deze snel terug om de eigen basket te verdedigen en hier rebounds te pakken.

Forward De forwards zijn over het algemaan ook lange spelers. Zij staan vaak meer aan de zijkant en zijn lopende spelers. In aanvallend opzicht moeten zij scoren, in verdedigend opzicht moeten zij zorgen dat er niet makkelijk gepasst kan worden.

See also:  Welke Sport Voor Kinderen?

Guard De guard van het team is de spelverdeler. Deze spelers kunnen vaak goed dribbelen en hebben een goed spelinzicht. Het zijn vaak de kleinste mannen op het veld. In aanvallend opzicht wordt de aanval opgezet door de guard. In verdedigend opzicht stoort de guard de aanvalsopzet van de tegenpartij.

Straffen Lichaamlijk contact in het basketbal is verboden. Als er lichaamlijk contact wordt gemaakt wordt er een fout uitgedeeld. Als de fout wordt gemaakt op een speler die een doelpoging onderneemt volgen vrije worpen.

Anders krijgt de tegenpartij een inworp aan de zijkant van het veld. Hieronder volgen een aantal fouten die gemaakt kunnen worden:.

Wat is de bucket bij basketbal?

Oefeningen Volleybal/Basketbal (LO/PE)

Het speelveld [ bewerken | brontekst bewerken ] – In basketbal heet het speelveld een basketbalveld. Het bestaat uit een rechthoekig oppervlak met aan beide korte kanten een basket. In het professioneel basketbal, met name wanneer het binnen wordt gespeeld, is de ondergrond van hardhout, meestal van eiken. Wanneer basketbal buiten wordt gespeeld, is er meestal sprake van een asfalt ondergrond.

 • Basketbalvelden hebben verschillende afmetingen;
 • In de NBA is een veld 94 feet lang en 50 feet breed (28,65 bij 15,24 meter), een FIBA-veld is met 28×15 meter iets kleiner (vanaf 26×14 meter kan een veld ook goedgekeurd worden);

De basket hangt altijd op een hoogte van 3,05 meter (behalve in jeugdcompetities, waar de basket doorgaans op een hoogte van 2,60 meter hangt) en het middelpunt van de basket ligt op 1,575 m vanaf de achterlijn. Het veld heeft twee zij- en achterlijnen, een middenlijn, een vrijeworplijn (op 5,80 meter van de achterlijn) en een driepuntlijn (op 6,75 m vanaf het middelpunt van de basket; tot 2010 was dat 6,25 m ).

 • Verder wordt er nog een middencirkel (waar elk spel aanvangt met een sprongbal ) en een zogenaamde bucket , het gebied direct om de basket, onderscheiden;
 • De bucket is het gebied voor de basket, het is met lijnen aangegeven, 6 meter breed;
See also:  Hoe Duur Is Een Bal?

Het is het gebied tussen de vrijeworplijn en de achterlijn. Tot 2010 was dit een trapeziumvorm , daarna werd het een rechthoek. De basket bevindt zich op 1,2 meter van de achterlijn. De basket heeft een diameter van 0,45 meter, het backboard is 1,80 meter breed en 1,05 meter hoog.